OUR FRANCHISE & BRANCHES

Debajit Gogoi


C/O M/S Gogoi & Sons

 

C.D. Road

 

North Lakhimpur

 

Assam

 

+91-94350-86213

Brijesh Bhasin


C/O Bengal Assam Hotel


Arakashan  Road, Pahar Ganj


New Delhi

Santanu Sharma


K C Gogoi Path


Khalihamai Tiniali                  


Dibrugarh


Assam


+91-98541-99228(M)

Bimal Kumar


Badami Tour and Travels


Bangalore

Prasanta Dutta


Chabua


Dibrugarh


Assam


+91-97062-45976


Tahir Ahmed Najmi


Najmi Tour and Travels


Zero Bridge


Srinagar

Bhaskar Jyoti Deka


Panbazar


Guwahati


Assam


+91-8471953661(M)

Gautam Phukon


Bokajan


+91-9707665568(m)

Sangeeta Gogoi


Namrup


+91-9957546930(m)

Call us +91-98643-55015                                                          email us: info@patkaitravels.in