Pilgrimage Tour

Jaganath puri, Silka lake & Bhubeneswar                                                               

3Night/ 4Dayscontact for booking

Banerash, Kashi Gaya & Allahabad                                                                          

5Night/ 6Days

@contact for booking


Rishikesh, Haridwar, Agra, Mathura & Brindavan                                                 


5Night/ 6Days


@contact for booking

 


Kedarnath, Badrinath, Gangutri & Yomunutri (char dhum)                                 


6Night/ 7Days

@contact for booking

 

Amritswar (golden temple) & Baisnu Devi (Jammu)                                             


5Night/ 6Days


@ 9450.00contact for booking

 Baisnu Devi & Amarnath                                                                                            


5Night/ 6Days

@contact for booking

 Shani-Shinganapur, Shirdi Sai                                                                                  


5Night/ 6Days


@contact for booking

 Dwarka, Somnath & Ahmedabad                                                                             


5Night/ 6Days

@contact for booking

 Tirupatty, Kanyakumari, Maduri & Rameswaram                                                  


6Night/ 7Days


@


 

contact for booking

Kolkata & Puri                                                                                                              


5Night/ 6Days

@


 

contact for booking
Kolkata & Nava deep dhum                                                                                       


4Night/ 5Days

@


 

contact for booking


 

Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description

Call us +91-9864355015                                                                email us:info@patkaitravels.in